Thông báo DMCA

Chính sách bản quyền DMCA

1. DMCA

Việc sử dụng dịch vụ lưu trữ thuthuatfree.com yêu cầu bạn tôn trọng luật bản quyền của Hoa Kỳ. Bạn không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi để vi phạm bản quyền của bất kỳ ai khác. Mặc dù chúng tôi hiểu rằng thường có sự khác biệt về quan điểm về luật bản quyền, nhưng DMCA cho phép chúng tôi không có quyền quyết định khi một pháp nhân cáo buộc vi phạm bản quyền.

2. Khiếu nại DMCA là gì?

Chúng tôi yêu cầu xóa nội dung có bản quyền hoặc lạm dụng. Nếu bạn phát hiện ra rằng một trong những blog mà chúng tôi lưu trữ đang sử dụng bất hợp pháp tài liệu có bản quyền của bạn (ví dụ: văn bản, hình ảnh, chân dung của bạn, v.v.) hoặc lăng mạ bạn (ví dụ: phỉ báng nhân vật), bạn nên gửi thông báo DMCA.

Chính sách của thuthuatfree.com, trong những trường hợp thích hợp và theo quyết định riêng của mình, sẽ vô hiệu hóa và / hoặc chấm dứt tài khoản của những người dùng liên tục vi phạm hoặc bị buộc tội vi phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác.

Có thể tìm thấy thêm thông tin về Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số năm 1998 trên trang web của Văn phòng Bản quyền Hoa Kỳ tại: https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf.

Chúng tôi coi trọng những khiếu nại này và chúng tôi phản hồi tất cả các khiếu nại DMCA trong vòng 2 ngày làm việc.

3. Cách gửi Khiếu nại DMCA

Nếu bạn muốn đưa ra thông báo về Đạo luật bản quyền thiên niên kỷ kỹ thuật số (“DMCA”) đối với thuthuatfree.com mà chúng tôi lưu trữ, mục 512 (c) của Đạo luật bản quyền yêu cầu rằng “Thông báo” phải bằng văn bản và về cơ bản phải bao gồm tất cả những điều sau :

 • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm. (ví dụ: nhập tên đầy đủ của bạn)
 • Xác định đầy đủ chi tiết vị trí của tác phẩm có bản quyền (ví dụ: ”https://blogpressdev.com/badpage.html”). Nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên một blog được đề cập bởi một thông báo, hãy bao gồm danh sách đại diện chi tiết về tất cả các vị trí của các tác phẩm đó trên blog đó.
 • Mô tả chi tiết về tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa với đầy đủ chi tiết để thuthuatfree.com có thể dễ dàng tìm thấy và xác minh sự tồn tại của tài liệu đó.
 • Thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ thư điện tử để liên hệ với bên khiếu nại.
 • Tuyên bố rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
 • Tuyên bố rằng bạn xin thề, chịu hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trong thông báo là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
 • Trong một số trường hợp, để thông báo cho bên đã cung cấp nội dung bị cáo buộc là vi phạm, chúng tôi có thể chuyển tiếp bản sao của Thông báo bao gồm tên và địa chỉ email tới quản trị viên thuthuatfree.com hoặc chúng tôi có thể xuất bản Thông báo.
 • Quản trị viên của thuthuatfree.com bị ảnh hưởng hoặc nhà cung cấp nội dung bị ảnh hưởng có thể đưa ra thông báo phản đối theo DMCA. Khi nhận được thông báo phản đối, chúng tôi có thể khôi phục tài liệu được đề cập.

4. Nếu Tôi nhận được Thông báo Khiếu nại Bản quyền (DMCA) thì sao?

Nếu bạn nhận được thông báo rằng nội dung đã bị xóa khỏi thuthuatfree.com của bạn do khiếu nại bản quyền, điều đó có nghĩa là nội dung đó đã bị xóa khỏi thuthuatfree.com được lưu trữ của bạn theo yêu cầu của chủ sở hữu nội dung. Nếu tài khoản của bạn nhận được quá nhiều khiếu nại về bản quyền, tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Nếu bạn cho rằng nội dung đã bị xóa do nhầm lẫn, bạn có tùy chọn gửi “Thông báo phản đối”. Khi chúng tôi nhận được Thông báo phản đối hợp lệ, chúng tôi sẽ chuyển tiếp một bản sao cho người đã nộp đơn khiếu nại ban đầu.

Nếu chúng tôi không nhận được thông báo bổ sung trong vòng 10 ngày làm việc rằng người gửi đơn khiếu nại ban đầu đang tìm kiếm lệnh tòa để ngăn chặn việc vi phạm thêm nội dung đang được đề cập. Chúng tôi sẽ xóa đơn khiếu nại khỏi hồ sơ tài khoản của bạn và có thể thay thế nội dung đó đã được gỡ bỏ.

5. Quy trình gỡ xuống mẫu

 1. Joe thêm một hình ảnh vào blog của mình mà anh ấy tìm thấy qua tìm kiếm trực tuyến (hình ảnh thuộc về Lisa).
 2. Lisa, tìm kiếm trên Internet, thấy rằng hình ảnh của cô ấy đang được sử dụng trên blog của Joe.
 3. Lisa gửi Thông báo DMCA đầy đủ và hợp lệ thông qua biểu mẫu gửi trên thuthuatfree.com.
 4. Thuthuatfree xóa hình ảnh được đề cập khỏi blog của Joe.
 5. Thuthuatfree nói với Joe rằng họ đã xóa hình ảnh.
 6. Joe hiện có tùy chọn gửi Thông báo phản đối qua biểu mẫu gửi trên thuthuatfree, nếu anh ấy cảm thấy hình ảnh bị xóa không công bằng.
 7. Nếu Joe nộp một Thông báo Phản đối đầy đủ và hợp lệ, thuthuatfree sẽ thông báo cho Lisa và sau đó chờ 10-14 ngày làm việc để Lisa đệ đơn kiện.
 8. Nếu Lisa không đâm đơn kiện thì thuthuatfree.com phải đưa hình ảnh đó lên.

Toàn bộ khiếu nại về vi phạm bản quyền ở trên hoặc liên quan đến trang web này có thể gửi tới đại diện bản quyền của thuthuatfree.com theo địa chỉ email: fullthuthuat@gmail.com